Projekt

Guide till social innovation

Klient
Ideell arena
Uppdrag
Webbutveckling, Illustration, UX, tillgänglighet
Verktygslådan är ett försöka att visualisera ett urval av perspektiv och verktyg som är viktiga ha med sig om man får rollen att medverka i verksamheter som ska driva sociala innovationsprojekt. I samband med Vinnovas utlysning Social innovation mot segregation fick Ideell arena uppdraget att stötta de blivande projektledarna i att leda och organisera de innovationslabb som inrättades. Foga har skapat en digital guide (Verktygslåda) som innehåller erfarenheter och kunskap som samlats in från olika projektledare.
Landningssidan illustrerad
Se nästa projekt