Mixory game

Robyn
Interaktionsdesign och utveckling
För ett släpp av Robyn och Snoop Dogg skapade vi ett interaktivt memory-spel med tre levels och hantering av highscores.