Projekt

Pressinfo

Klient
SVT
Uppdrag
UX, Interaktion och gränssnitt
Tillsammans med SVTs utvecklare var Foga involverade i processen att ta fram ett nytt gränsssnitt för deras presstjänst.
Se nästa projekt