Projekt

verklighetslabbet.se

Klient
Verklighetslabb Stureby
Uppdrag
Design och utveckling av digital platform
Verklighetslabbet är en unik arena för samarbete inom äldreomsorgen mellan äldre som bor på vård- och omsorgsboende, deras närstående, personal samt innovatörer, forskare och studenter.
http://verklighetslabbet.se
Se nästa projekt